Privacy Verklaring Lucasa Fashion

Lucasa Fashion verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Lucasa Fashion wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.
Wanneer verzamelt Lucasa Fashion (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer informatie opvraagt, een vraag stelt, een bestelling plaatst en reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Lucasa Fashion verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
Het factureren van de bestellingen die zijn geplaats op onze webshop ;
Afhandeling van je bestelling en je informeren over het status daarvan;
Voor onze administratie
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Lucasa Fashion?
Lucasa Fashion verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerder afgenomen bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt over een product of bestelling. Als je gebruik maakt van onze webshop hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Lucasa Fashion, kan Lucasa Fashion aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken van de bestellingen die zijn geplaats op onze webshop. Lucasa Fashion bewaart u locatiegegevens.
We verzamelen ook gegevens dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
Lucasa Fashion verwerkt persoonsgegevens om de bestellingen te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard voor onze eigen administratie en om de producten bij u te bezorgen. Ook heeft Lucasa Fashion gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na een aanvraag van een van onze diensten/producten wordt een factuurnummer gekoppeld aan jouw naam en bestelling gegevens.
Lucasa Fashion kan ook locatiegegevens opslaan teneinde om de producten bij u te leveren en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen. Uiteraard hebben wij die informatie ook nodig voor eventuele retourzendingen.
Lucasa Fashion maakt gebruik van cookies op haar website. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Derde ontvangers
Lucasa Fashion maakt gebruik van systemen of diensten van derde, waarbij het mogelijk is dat die ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Die partijen zijn ons betaalplatform, verzendbedrijf en ontvangstbedrijf en onze boekhouder
Teneinde om financiele en adminisratieve redenen en om jou bestelling goed af te handelen zal Lucasa Fashion je bestelgegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) gedeeld worden met deze instanties.
Binnen Lucasa Fashion worden persoonsgegevens uitgewisseld. Lucasa Fashion verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Lucasa Fashion het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Lucasa Fashion onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Lucasa Fashion gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Lucasa Fashion vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@lucasafashion.nl om van je rechten gebruik te maken.
Heb je het idee dat Lucasa Fashion niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging
Lucasa Fashion heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten en bestellingen (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Lucasa Fashion schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Lucasa Fashion en derden zijn wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@lucasafashion.nl.

Wijziging van Privacy Statement
Lucasa Fashion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.