Algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor Lucasa Fashion en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkel Lucasa Fashion stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Lucasa Fashion, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webshop Lucasa Fashion

1.1.
Lucasa Fashion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2.
Wij voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
Lucasa Fashion is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy en Privacyverklaring.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6.
Lucasa Fashion heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, kunt u altijd contact met ons opnemen.

1.8.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 – Bedenktijd – Retour en ruilen

2.1.
De klant heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald artikel. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het artikel gratis aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten van het desbetreffende artikel.

Het retournerend product dient binnen 14 dagen bij Lucasa Fashion geleverd te zijn, na dat termijn is de aankoop bindend bij de afnemer. Mocht u het gekochte artikel binnen 14 dagen willen retourneren dient u dat per mail of via ons online retourformulier te melden bij Lucasa Fashion. Indien de goederen zijn gebruikt of op wat voor manier ook beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. De risico zijn voor  eigen rekening voor het door u geretourneerde artikelen. Indien er fouten in het door u opgegeven adres zijn, is het risico voor de  klant. Mochten wij daardoor de retournerende bestellingen opnieuw moeten verzenden naar het juiste adres zijn de kosten voor rekening van de afnemer. Ook bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van u juiste e-mailadres.

Verpak de te retourneren artikelen in de originele verzendmateriaal of andere stevige verpakking. Na de verwerking ontvang je van ons een mailtje met linkje van My Parcel waarbij je de retourlabel kan printen en kan plakken op de verzendverpakking, de retourkosten zijn voor onze rekening. Om het proces makkelijk af te ronden kan je vanuit huis de retourlabel zelf printen. Als je de bon uitprint, controleer je of de labels nog vast zitten aan de artikelen en niet gebruikt is. Je bent verplicht om gebruik te maken van de My Parcel retourlabel voor het gratis retourbeleid. Artikelen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geretourneerd. Bij een retourzending via de post storten wij uiterlijk binnen 14 dagen jouw geld terug. Let wel op! Verzenkosten zijn voor rekening van de klant en de retourkosten zijn voor onze rekening.

2.2.
Artikelen die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking of andere stevige verpakking. De artikelen moeten in originele staat zijn met de aangehechte labels en mogen niet zijn gebruikt .

Wij ruilen geen aankopen om voor andere artikelen dan jouw origineel bestelde artikel. Wil je liever een compleet ander artikel ontvangen, dan zal je jouw aankoop retour moeten sturen en deze opnieuw moeten bestellen in de webshop van Lucasa Fashion. Wij zullen dan overgaan tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag.

Artikel 3 – De overeenkomst – Levering

3.1.
De overeenkomst tussen Lucasa Fashion en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden en heeft Lucasa Fashion gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via onze betaalmogelijkheden of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant, nadat de bedenk termijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door Lucasa Fashion, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Lucasa Fashion heeft het recht bestellingen te weigeren. Zodra een bestelling niet word geaccepteerd door ons, laten we dat binnen 5 werkdagen na ontvangst van u bestelling weten.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan Lucasa Fashion na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele vragen of opmerkingen terecht kunt. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens zoals adres en e-mail. Mocht u de verkeerde gegevens aan ons doorgegeven hebben, bent u daar zelf aansprakelijk voor.

3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Mocht een bepaald product niet meer leverbaar zijn, nemen wijze spoedig mogelijk contact met u op.

3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland en die verzendkosten liggen hoger . De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat. De verzendkosten van de bestellingen zijn 6,96 euro. Al onze klanten ontvangen een e-mail met een track & track code, daarmee kunt u de bestelling volgenen zien wanneer de bestelling van Lucasa Fashion bij u geleverd wordt.

Artikel 4 – De prijs

4.1.
De prijzen die op onze webshop Lucasa Fashion staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij het product op de website van Lucasa fashion wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting. Lucasa fashion behoudt het recht om de prijzen vrijblijvend te wijzigen en houdt zich aan de wettelijke eisen. Tijdens uw aankoop kan de prijs niet worden gewijzigd.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.2.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd per mail. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.3.
Op elk artikel dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Op de meeste artikelen geldt een garantie van twee maanden. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd.

5.4.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Lucasa fashion, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 6 – Behandeling persoonsgegevens en toetsing bij achteraf betalen via Billink

6.1
Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk
wordt behandeld en enkel wordt medegedeeld aan de partijen waarvoor de gegevens bestemd zijn
of Billink ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst of het verwezenlijken van haar
doelstellingen. Billink hanteert een Cookie Policy en een Privacy Statement. Deze documenten vindt
u terug op de website van Billink.

6.2
De Privacy Statement van Billink noteert de exacte verwerkingen en doeleinden welke Billink
uitvoert met uw persoonsgegevens. De gegevens welke u verstrekt aan Billink worden in ieder
geval gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag tot de Billink betaalmethode, ter voorkoming
en bestrijding van fraude, voor statistische analyse, voor direct marketingdoeleinden door het
tonen van advertenties van bij Billink aangesloten Leveranciers en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen.

6.3
In verband met haar acceptatiebeleid zal Billink een gegevens- en een kredietwaardigheidtoets uit
voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte
gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Billink en de door haar geraadpleegde
databanken van haar partners, opdat deze databanken accurate (krediet)informatie weerspiegelen.

6.4
Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige
financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit
de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst wel of niet nakomt, wordt dit gegeven
door Billink in haar relatiebestand en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners
geregistreerd ter – in het geval van wanbetaling – beperking van verdere financiële risico’s voor
Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing, dan wel – in het
geval van tijdige betaling – hogere kredietwaardering. Dit is noodzakelijk voor de financiële
afhandeling van de door u geplaatste en toekomstig te plaatsen bestellingen.

6.5
Billink kan voor haar gegevenstoetsing gebruik maken van diensten en data van het aan haar
gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. en de overige door haar aangeduide (sub)verwerkers.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Billink kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren
over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Billink
kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens.